Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

hey-jude
3884 76cd 500
Reposted fromgreenfox greenfox viagabunia gabunia

December 03 2017

hey-jude
3630 4913
hey-jude
0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viawrazliwa wrazliwa
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
8502 40e9 500
Reposted fromtaborri taborri viaszydera szydera
hey-jude
" Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj."
— Freiya Asgard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszydera szydera
hey-jude
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viagabunia gabunia
hey-jude
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaPoranny Poranny
hey-jude
Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk, "Ślepnąc od świateł"
hey-jude
2760 d84a
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viaLusia Lusia
hey-jude
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viapouler pouler

November 30 2017

hey-jude
hey-jude
0658 aa3c 500
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viasmutnazupa smutnazupa
hey-jude
9920 470a
Reposted from777727772 777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
hey-jude
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viaszydera szydera

November 28 2017

hey-jude
hey-jude
0730 6ee1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaszydera szydera
hey-jude
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
hey-jude
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLusia Lusia

November 26 2017

4340 870d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl