Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

hey-jude
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaciarka ciarka
hey-jude
4132 8444 500

June 20 2017

hey-jude
A. Henel
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
hey-jude
2530 b629
Reposted frompeper peper viagabunia gabunia
hey-jude
5737 8641 500
hey-jude
1699 fdc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawrazliwa wrazliwa

June 12 2017

9165 76eb 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaciarka ciarka
hey-jude
3335 6874
Reposted fromthepointless thepointless vianosiemka nosiemka
3976 9d39
Reposted fromtosiaa tosiaa vianosiemka nosiemka
3737 2f15 500
Reposted fromamouretart amouretart vianosiemka nosiemka
hey-jude
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall vianosiemka nosiemka

June 02 2017

hey-jude

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazabka zabka
hey-jude
Nic mi nie jest, dajcie
mi spokój. Z głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viawstydem wstydem

May 29 2017

hey-jude
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
Reposted fromrefuge refuge viaprzemeksic przemeksic
hey-jude
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
hey-jude
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viaimpulsivee impulsivee
hey-jude
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viaimpulsivee impulsivee
6469 328a 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazapachsiana zapachsiana

May 23 2017

hey-jude
9048 ae0b 500
Reposted fromdelain delain viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl