Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

4653 1f9e

miamivice88:

From imgfave.com.

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen vialathea lathea
hey-jude
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia viaxannabelle xannabelle
hey-jude
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaxannabelle xannabelle

March 21 2017

4544 1b6a

kiramekimikomishine:

ubiquitous-pearl:

Y u pet me

Keep pet me

This always makes me happy, because the source video shows that the shark actually wanted this. It experienced it once and then kept coming back for more petting.

(also, because i’ve seen comments about this: the shark is able to breathe while still, not all species need to be in motion to pass water through their gills. If you look closely, you can see its gills pumping)

I would very much like if more people would pet sharks and be good to them instead of trying to hurt them please

Sharks are very lovely and should get pettings like these more :)

MythBusters did an episode on how to survive a shark attack and a shark’s nose is so sensitive that a gentle tap is all you need to drive it away. The guy sat on the ocean floor with a bucket of chum and didn’t get attacked once, when hungry sharks swam up he’d give them a boop on the nose and they’d swim away. So if the shark is friendly, pet the snoot. If the shark is dangerous, boop the snoot. Either way, no one dies. 

Boop the snoot

Reblogging for adorable shark and ‘boop the snoot.’

What a good shark

hey-jude
Obudziła się z zimowego letargu/ wiosennego przesilenia/ własnej naiwności i już wie, że nie potrzebuje relacji, która rozkazuje codziennie o siebie walczyć. Nie chce słyszeć półsłówek rzucanych ciągle gdzieś z oddali. Nie godzi się z obojętnością i nie jest w stanie znieść dalszej pasywności. Zmienia reguły gry. Pstryk!
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialittlefool littlefool
hey-jude
8287 c767 500
Reposted fromerial erial viapsychoviolet psychoviolet
hey-jude
8609 90d6 500

fahdes:

“The soul that sees beauty may sometimes walk alone.” - Johann Wolfgang von Goethe

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
hey-jude
hey-jude
2620 3b07 500
Reposted fromNajada Najada viaiblameyou iblameyou
hey-jude
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazamknioczy zamknioczy
1873 d39e 500
hey-jude
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viaRozanopalcaJutrzenka RozanopalcaJutrzenka
hey-jude

March 20 2017

hey-jude
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaxannabelle xannabelle

March 19 2017

hey-jude
Zwycięstwo dedykuję żonie, Nie ma mnie, kiedy ona mnie potrzebuje, Nie ma mnie, kiedy chciałaby, abym był, Nie ma mnie, kiedy ja bym sobie tego życzył
— Kamil Stoch, 15.02.2014
hey-jude
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaxannabelle xannabelle
hey-jude
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl