Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

hey-jude
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflyingheart flyingheart

June 25 2018

hey-jude
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaznikajac znikajac
hey-jude
9516 3dd8
Reposted fromseaweed seaweed viakruemelmonster kruemelmonster

June 20 2018

hey-jude
"Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

June 07 2018

hey-jude
6778 e7fc 500
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
hey-jude
Reposted fromFlau Flau viaciarka ciarka
8993 68bc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
hey-jude

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
hey-jude
2609 5728 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
hey-jude
7460 a2c6

May 03 2018

hey-jude
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaLusia Lusia
hey-jude
7859 ce1b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLusia Lusia
hey-jude
8581 85a4 500
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viajointskurwysyn jointskurwysyn
hey-jude
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
hey-jude
"Przepis brzmi- spakuj się do niewielkiego plecaka, zabierz go ze sobą do pracy i jeśli masz możliwość, wyjdź godzinę, dwie wcześniej. Następnie pojedź gdziekolwiek za miasto, gdzie masz dostęp do lasu, jeziora, stawu czy gór. Jeżeli możesz, zostań tam na noc, a jeśli masz do dyspozycji tylko kilka godzin- wyłącz telefon i włócz się bez żadnego planu. Gwarantuję, że będzie to genialne przeżycie, szczególnie jeśli zrobisz to w dzień roboczy, spędzisz noc w plenerze i następnego dnia rano pojedziesz od razu do pracy. To będzie prawdziwa rewolucja w twojej głowie."
~Łukasz Długowski - Mikropodróże
2023 afcf 500

cookienun:

me trying to fix my life

hey-jude
hey-jude
6366 0e85 500
Reposted fromkicikitka kicikitka viacolours colours
hey-jude
7713 f054
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
hey-jude
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl