Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

hey-jude
8712 c39a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viasapnai sapnai
0486 4e8b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaznikajac znikajac
hey-jude
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagabunia gabunia
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi viamruczenie mruczenie

September 18 2017

hey-jude

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaiblameyou iblameyou
hey-jude

September 10 2017

hey-jude
9543 2f0c

September 09 2017

hey-jude
1731 d7bb 500
Reposted fromsarazation sarazation viapsychoviolet psychoviolet
7418 809b

September 01 2017

hey-jude
Reposted frombaskua baskua viaciarka ciarka

August 29 2017

hey-jude
3182 6349
Reposted fromnfading nfading viaLusia Lusia

August 27 2017

hey-jude
9038 dcb5 500
Reposted frommysoul mysoul viahatemyself hatemyself

August 06 2017

hey-jude
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viaClary Clary
hey-jude
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
hey-jude
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viaLusia Lusia
hey-jude
3153 71fb 500

July 23 2017

hey-jude
5919 b32d
Reposted frombanitka banitka viapotrzask potrzask
hey-jude
5923 fab1
Reposted frombanitka banitka viapotrzask potrzask

July 22 2017

hey-jude
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawolalabym wolalabym
hey-jude
2621 e4a6
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl