Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

hey-jude
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaRybciaaa Rybciaaa
hey-jude
8227 dd34 500
hey-jude
1412 5676
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahavingdreams havingdreams
3600 4a8b 500

abduction:

delicate 

Reposted fromjustnobodyhere justnobodyhere viagabunia gabunia
hey-jude
5199 d01a
Reposted fromweightless weightless viagabunia gabunia
hey-jude
6371 4bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychoviolet psychoviolet
hey-jude
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viapsychoviolet psychoviolet
hey-jude
8712 c39a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viasapnai sapnai
0486 4e8b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaznikajac znikajac
hey-jude
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagabunia gabunia
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi viamruczenie mruczenie

September 18 2017

hey-jude

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaiblameyou iblameyou
hey-jude
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
hey-jude

September 10 2017

hey-jude
9543 2f0c

September 09 2017

hey-jude
1731 d7bb 500
Reposted fromsarazation sarazation viapsychoviolet psychoviolet
7418 809b
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viaretaliate retaliate

September 01 2017

hey-jude
Reposted frombaskua baskua viaciarka ciarka

August 29 2017

hey-jude
3182 6349
Reposted fromnfading nfading viaLusia Lusia

August 27 2017

hey-jude
9038 dcb5 500
Reposted frommysoul mysoul viahatemyself hatemyself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl