Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

hey-jude
hey-jude
hey-jude
4928 3392 500
Reposted frombirke birke viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 02 2018

hey-jude
3527 6f0a
Reposted fromsarazation sarazation viaMakeMePurr MakeMePurr
hey-jude
8867 b7e3
hey-jude
8883 6295
Reposted fromlaters laters viaGunToRun GunToRun
hey-jude
0353 d115 500
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
hey-jude
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viayanek yanek
hey-jude
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viayanek yanek
hey-jude
1052 6088
Reposted fromscorpix scorpix viayanek yanek
hey-jude
Zawędrował bym Ci dłonią we włosy, jak słońce wędruje właśnie w las na horyzoncie.
Reposted fromyanek yanek

March 27 2018

hey-jude
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
hey-jude
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viapoppyseed poppyseed
hey-jude
0492 c76d
Reposted fromgarazowka garazowka viajointskurwysyn jointskurwysyn
hey-jude
4609 898d
Reposted fromkarahippie karahippie viahavingdreams havingdreams
hey-jude
1219 b69b
Reposted fromniewychowana niewychowana viaPoranny Poranny
hey-jude
Reposted fromjasminum jasminum viajointskurwysyn jointskurwysyn
hey-jude
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams

March 18 2018

hey-jude
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viafireaway fireaway
1957 32bb 500

annaxmalina:

{2017} backside view from a part of the silent running animation
[laser prints, collage; from spectrology]

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl