Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

hey-jude
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
hey-jude
4477 530a
5286 b83b 500
Reposted fromrawriot rawriot viafelicka felicka

September 18 2018

hey-jude
4095 3b56 500
Reposted fromzciach zciach viaLejdiWioletta LejdiWioletta

September 17 2018

hey-jude
4277 907e 500
hey-jude
4558 456e 500
Reposted from4777727772 4777727772
hey-jude
4576 9cf4 500
Reposted from4777727772 4777727772
hey-jude
2907 c7be
"The body is living art. Your movement through time and space is art. A painter has brushes. You have your body".
hey-jude
im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape viaserplesniowy serplesniowy
hey-jude
Wiem, że to dopiero wrzesień. Wiem, że jeszcze bardzo dużo wyzwań przed nami. Ale mam wielką potrzebę napisać, jak bardzo jestem wdzięczna za ten rok. Nie jest idealnie, ale jest dokładnie tak, jak ma być. Po wielu bardzo trudnych latach, nareszcie jest we mnie siła i całe morze spokoju. Zrobiłam w sobie miejsce na nowe. Jestem gotowa na zmiany, czuję ogromne wsparcie, po które coraz częściej potrafię sięgać. Porażki przyjmuję z większą pokorą, staram się, żeby mnie budowały zamiast niszczyć. Probuję być wdzięczna za każdy dzień, nawet ten najsmutniejszy. Przytulam siebie jak najczęściej, bo w końcu wiem, że na to zasługuję. Czuję, że Kosmos czuwa. I już się tak nie boję. 
I chcę Ci powiedzieć, że zmiany są możliwe. Że można wyjść z najgorszej dupy. Że dobre rzeczy w końcu zaczynają się dziać. Poczekaj, pooddychaj, sięgnij po pomoc, tyle razy, ile będzie trzeba.
— "dobrze jest. nie rycz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
hey-jude
hey-jude

August 20 2018

hey-jude
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflyingheart flyingheart

June 25 2018

hey-jude
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaznikajac znikajac
hey-jude
9516 3dd8
Reposted fromseaweed seaweed viakruemelmonster kruemelmonster

June 20 2018

hey-jude
"Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

June 07 2018

hey-jude
6778 e7fc 500
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
hey-jude
Reposted fromFlau Flau viaciarka ciarka
8993 68bc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl