Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

hey-jude
7516 8649 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianyaako nyaako

November 09 2018

hey-jude
4755 57b3
Reposted fromsavatage savatage viastationC stationC
hey-jude
1650 f2b5
Reposted from4777727772 4777727772 viastationC stationC
hey-jude
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix

November 07 2018

hey-jude
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
hey-jude
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viapoppyseed poppyseed
hey-jude
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka

November 03 2018

hey-jude
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viapsychedelix psychedelix
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viaou ou

October 31 2018

5926 2189
hey-jude
Reposted fromposzum poszum viajointskurwysyn jointskurwysyn
hey-jude
8134 a9ca 500
hey-jude
hey-jude
1994 221a
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
hey-jude
2661 e727 500
Reposted from4777727772 4777727772
hey-jude
2335 7d39 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
hey-jude
2333 a7d7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
hey-jude
3901 834f 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viainsanedreamer insanedreamer
hey-jude
Reposted from4777727772 4777727772 viaescape-artist escape-artist

October 28 2018

hey-jude
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl